Validering
– Papper på det du kan
– Snabbare väg till arbete

Mycket av det vi har vi lärt oss i skolan är dokumenterat genom betyg. Andra saker har vi lärt oss på jobbet, i föreningslivet eller på annat sätt. Genom en validering kan du få även detta dokumenterat genom exempelvis ett intyg/yrkesbevis.

För att kunna valideras ska du ha erfarenhet inom ett område. Kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för mer information. Klicka här>>
Det är din hemkommun som godkänner och bekostar din validering.

Vid ditt första möte och kartläggning får du information om hur valideringen kan gå till.
En validering är individuell och kan ta olika lång tid. Det görs alltid en tidsplan för din validering.
En validering kan ske på en arbetsplats och/eller hos en utbildningsanordnare. Du får betyg och/eller intyg efter en validering.

Efter avslutad validering får du hjälp att göra en planering vidare och i de flesta fall behöver du komplettera med utbildning så du når ditt mål.

HUR GÅR EN VALIDERING TILL?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna, bedöma och dokumentera ditt kunnande. Det kan handla om ditt kunnande som du har skaffat dig genom:

– arbete eller praktik i Sverige eller utomlands
– fortbildning på tidigare eller nuvarande arbetsplats
– självstudier
– samhälls- och fritidsengagemang
– olika utbildningar eller kurser med betyg eller intyg

1. Träff med en studie- och yrkesvägledare

En validering börjar med att du möter en studie- och yrkesvägledare som berättar hur en validering går till.

2. Kartläggning av kompetens

Du träffar en studie- och yrkesvägledare för inledande kartläggning. Du fyller i ett kartläggningsmaterial samt gör en självskattning. Det är viktigt att du dokumenterar de erfarenheter du har inom det område du önskar validera. Du samlar in arbetsintyg, tjänstgöringsintyg och betyg/intyg från utbildningar och kurser.

3. En första bedömning

Efter kartläggningen görs en första bedömning och du får rådgivning om hur du kan gå vidare. Beslutet fattar du själv. Utförare av validering ställer krav på hur mycket grundkompetens du ska ha för att de ska kunna genomföra en validering.

4. Kontakt med valideringsutförare

En lärare eller handledare hos en utbildningsanordnare eller ett företag kontaktas. Där görs en fördjupad kartläggning och bedömning om du kan gå vidare till en validering. Om svaret blir positivt görs en handlingsplan för validering. Vid en validering visar du ditt kunnande både praktiskt och/eller teoretiskt. Valideringen äger rum på en arbetsplats och/eller i en utbildningsmiljö.

5. Papper på din kompetens

När valideringen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper. Dokumentationen kan se ut på olika sätt. Det kan vara ett intyg, betyg, certifikat eller kompetensbevis. Du kan också få förslag på vilka studier du kan fortsätta med.

6. Efter valideringen

Om du efter en validering behöver komplettera dina kunskaper kan du få hjälp med planering.

SYFTEN MED VALIDERING KAN VARA ATT:

Korta en pågående utbildning så att man inte behöver läsa sådant man redan kan.

Dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb.

Identifiera vilka kunskaper och färdigheter som behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation man önskar.

Valideringen kan alltså både ge intyg på det man redan kan och identifiera vad man behöver komplettera för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och studietiden kan kortas.

I SKOLLAGEN BESKRIVS VALIDERING SÅ HÄR:

”… en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Resultatet av valideringen blir ett erkännande av kunskaper och kompetens. Personen som validerats får ett formellt intyg som visar att hon eller han har hela eller delar av den kompetens som motsvarar kraven för ett visst yrke, bransch eller utbildning/kurs.