Branschvalidering

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.
Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning. 

Läs mer om Branschmodeller för validering:

 

Branschmodeller

Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Film om validering
Om validering – YouTube

Validering inom OCN-metoden
Nordiskt Valideringsforum
Branschvalidering – Sobona

Validering via Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se

Validering inom vård och omsorg
Vård- och omsorgscollege

Validering inom Barn och fritid
Validering väst – en stödstruktur för validering (valideringvast.se)