Valideringsprocessen

Valideringsprocessen visar de olika stegen för validanden samt visar övergripande studie- och yrkesvägledares, lärares, antagningsenhetens samt den administrativa personalens roller och ansvar. 

Samverkan – Tillit – Transparens är en förutsättning för en väl fungerande valideringsprocess för såväl validand som för de olika yrkesprofessionerna.

Vill du veta mer så kontakta:
Cathrine Rygaard cathrine.rygaard@motala.se 
Mariette Gustafsson mariette.gustafsson@motala.se

Nordisk kvalitetsmodell för validering

NVL:s kvalitetsmodell är framtagen av en expertgrupp från de nordiska länderna. Modellen har till syfte att vara ett stöd i kvalitetsarbetet för aktörer inom validering. Modellen ligger till grund när Östergötland utvecklar sitt arbete med validering.

Modellen visar de åtta kvalitetsfaktorer som samspelar med varandra i en process med individen i centrum. De åtta faktorerna är beroende av varandra för att få till en valideringsprocess med kvalitet.

Vill du veta mer så kontakta:
Cathrine Rygaard cathrine.rygaard@motala.se 
Mariette Gustafsson mariette.gustafsson@motala.se

Östergötland får valideringen på plats med nordisk modell>Content>NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Valideringsprocessen på komvux – lärarens roll