Stöddokument

Syfte med stöddokumenten är att underlätta arbetet med kartläggning och validering samt kvalitetssäkra processens alla delar genom att synliggöra rutiner, roller och ansvar.

Skolverkets mall för inledande kartläggning

Kartlaggningsformular_word.docx (live.com)

Arbetsförmedlingens självskattningsformulär

I den inledande kartläggning kan Arbetsförmedlingens självskattningsformulär användas.
Självskattning – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)