Olika branscher och skolformer

Validering kan förkorta din väg till arbete eftersom du får papper på det du redan kan. Här kan du läsa mer om olika aktörer inom validering och vart du kan vända dig för mer information.

Validering via Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se

Validering inom den Kommunala Vuxenutbildningen
valideringiostergotland.se

Validering inom Yrkeshögskolan
myh.se

Reell kompetens inom högskola och universitet
studera.nu

Validering inom branscher
myh.se

Validering inom Folkbildningen
folkbildningsradet.se

Valideringskartan är ett stöd för dig som vill hitta vägar till validering av reell kompetens för studier och arbete.
Valideringskartan: Myndigheten för yrkeshögskolan – Valideringskartan
Valideringskartan här: Valideringskartan (pdf)