Kompetensutvecklingstillfälle för validering inom Barn- och fritidsprogrammet vuxenutbildningen

Validering Väst erbjuder utbildning i metodmaterialet för validering inom Barn och fritidsprogrammet vuxenutbildningen
Datum:14 mars, 19 mars.
Tid och målgrupp:
Tillfälle 1 08.00-12. 00, för SYV och yrkeslärare tillsammans som tar upp validering generellt, valideringsprocessen, kunskapssyn och kartläggning
Tillfälle 2 9.30-12.00 för enbart yrkeslärare och fokus är på den praktiskaoch teoretiska bedömningen.
Plats: Digitalt via Teams
Kostnad: Kostnadsfritt
Utbildare: Kicki Mällbin och Anna Lindeblad
Sista anmälningsdag: 13 mars
Anmälan: https://forms.office.com/e/vPrTUDCkhg

Kompetensutveckling genom självutvärdering

Med den Nordiska kvalitetskompassen kan du självutvärdera dina kunskaper inom kartläggning och validering.
Den Nordiska kvalitetskompassen är en verktygslåda för att bedöma kvaliteten i
valideringsverksamhet, policyer och arrangemang såväl som kompetensen hos de som utför validering.
https://qualitycompass.eu/sv