Inbjudan till genomgång av Validig

Vård och omsorgscollege bjuder in er som vill få en grundläggande genomgång av
plattformen Validig. Det gäller er som inte har arbetat med plattformen eller önskar en ny
genomgång. DE kommer att gå igenom grunderna i hur plattformen fungerar och är tänkt att
användas.
I länken nedan finner du datum och möjlighet att anmäla dig:
Inbjudan till genomgång av Validig – Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)
Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

Kompetensutvecklingstillfälle för validering till barnskötare

Validering Väst erbjuder utbildningen två gånger per år. Utbildningen är kostnadsfri, sker digitalt och är uppdelad på två tillfällen.
Tillfälle 1 är för SYV och yrkeslärare tillsammans som tar upp validering generellt, valideringsprocessen, kunskapssyn och kartläggning.
Tillfälle 2 är för enbart yrkeslärare och fokus är på den praktiska och teoretiska bedömningen.

I länken nedan finner du datum och möjlighet att anmäla dig till höstens utbildningstillfälle i metodmaterialet för Validering inom Barn- och fritid
https://valideringvast.se/anmal-dig-till-hostens-utbildningstillfalle-i-
metodmaterialet-for-validering-inom-barn-och-fritid/

Kompetensutveckling genom självutvärdering

Med den Nordiska kvalitetskompassen kan du självutvärdera dina kunskaper inom kartläggning och validering.
Den Nordiska kvalitetskompassen är en verktygslåda för att bedöma kvaliteten i
valideringsverksamhet, policyer och arrangemang såväl som kompetensen hos de som utför validering.
https://qualitycompass.eu/sv