Validering i praktiken, 7,5 hp hösten 2024

Skolverket erbjuder under höstterminen 2024 uppdragsutbildningen Validering i praktiken vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

Anmälan
Du anmäler dig direkt till respektive universitet för att gå kursen HT 2024. Läs mer om kursen och anmälan på respektive universitets webbplats:

Anmäl dig till kursen på Linköpings universitet (Länk till annan webbplats.)

Anmäl dig till kursen på Linnéuniversitetet (Länk till annan webbplats.)

Kompetensutveckling genom självutvärdering

Med den Nordiska kvalitetskompassen kan du självutvärdera dina kunskaper inom kartläggning och validering.
Den Nordiska kvalitetskompassen är en verktygslåda för att bedöma kvaliteten i
valideringsverksamhet, policyer och arrangemang såväl som kompetensen hos de som utför validering.
https://qualitycompass.eu/sv