Validering i praktiken 7,5 hp

För dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor eller arbetar med validering på
annat sätt erbjuds nu kursen Validering i praktiken. Högskolekursen ger dig fördjupning i
den teoretiska förankringen och den praktiska tillämpningen när du kartlägger och bedömer
kompetenser.
Du finner mer information och möjlighet att anmäla dig i länken:
Validering i praktiken (7,5 hp)