Processansvarig / Studie- och yrkesvägledare

1. Uppstart: Övergripande kartläggning
Processen startar med information och vägledning. Bedömning för vidare till validering.

2. Kartläggning av kompetens
Tillsammans med validand genomförs en kartläggning och insamling av meriter. Validanden genomför en självskattning. 

3. En första bedömning
Efter kartläggningen görs en första bedömning och ger rådgivning om hur validanden kan gå vidare. Efter validandens beslut fortsätter processen.

4. Kontakt med valideringsutförare
Processansvarig / studie- och yrkesvägledare kontaktar lärare eller handledare hos en utbildningsanordnare eller på ett företag. Kartläggningsmaterial överlämnas.

5. Återkoppling
Återkoppling från bedömare till processansvarig / studie och yrkesvägledare. 

6. Planering vidare
Uppföljning och utvärdering. Information och planering vidare med validand. Eventuell utbildning/arbete/praktik. Utskrift av betyg och intyg.

Kompetenskartläggning

Här kan du ladda ner Skolverkets Kompetenskartläggningsformulär!