Yrkeslärare

1. Uppstart: Bedömning
Ta del av kartläggningsmaterial från processansvarig / studie- & yrkesvägledare.

2. Kartläggning av kompetens
Träff med validand.

3. Fördjupad kartläggning
En bedömningsplan upprättas.

4. Bedömning
Bedömningen genomförs. Den kan vara praktisk, teoretisk och muntlig.

5. Dokumentation
Betyg eller intyg utfärdas. Återkoppling av resultat till validand.

6. Efter valideringen
Återkoppling till processansvarig / studie- & yrkesvägledare.

Skolverkets Kursplaner

Kompetenskartläggning

Här kan du ladda ner Skolverkets Kompetenskartläggningsformulär!